logo-portfolio3

Leisure

Vrijetijdswetenschappen

2009 – 2011

De snel groeiende vrijetijdsindustrie vereist een beter begrip van de rol van vrijetijdsorganisaties, vrijetijdsconsumenten en de meer en meer diverse vrijetijdsactiviteiten ondernomen in de hedendaagse netwerksamenleving. De (pre)masteropleiding Leisure Studies aan de UVT levert een cruciale bijdrage aan het begrijpen van de relatie tussen vrijetijdsgedrag, vrijetijdsorganisaties en vrijetijdsbeleid. Ook komt aan bod hoe vraag en aanbod interacteren in een nationale en internationale vrijetijdsmarkt.

De focus in ‘Leisure Studies’ ligt op de academische studie van vrije tijd vanuit een geïntegreerd perspectief. Centraal staan leisure praktijken / toepassingen op het gebied van sport, toerisme, cultuur en media én de manieren waarop verschillende spelers (bijv. toeristen, managers, beleidsmakers, consumenten, sportdeelnemers) interfereren ofwel op elkaar inwerken. In leisure praktijken komen vraag (inclusief de behoefte aan sociale cohesie en identiteitsvorming) en aanbod (marketing, beleid en organisatie) samen. Bijzondere aandacht werd besteed aan de transformatie van vrije tijd door trends (zoals internationalisering, commercialisering, individualisering en digitalisering) en hoe vrijetijdsorganisaties kunnen anticiperen op deze veranderingen. Deze brede benadering van een dynamisch vrijetijdsveld was altijd gebaseerd op een multidisciplinair perspectief.

Als graduate van deze studie ben ik voorbereid op strategische posities in de recreatieve sector (sport, cultuur, toerisme en ruimtelijke ontwikkeling) waarbij een academisch niveau van het intellectuele vermogen gewenst is.